Login or sign up Lost password?
Login or sign up
demografický model, teóriu svetového systému, teóriu závislosti, historickú sociológiu, ako aj prístup Perryho Andersona vychádzajúci z procesu postupného presúvania komerčnej činnosti s vyvrcholením v Britskom impériu.